• Založte dedinu, vybudujte Ríšu
  • Vycvičte vojakov, vytvorte armádu
  • Vyhrajte bitky, dobyte svet