• Küçük köy kur, imparatorluk geliştir
  • Asker eğitime alıp ordu oluştur
  • Savaşlar yap, dünyayı fethet