X

Hall Of Fame

Players Realm
Realm:   
FB MENA 1
v5 5(Blitz) v5 Bulgarian 11 v5 15(Blitz) v5 Croatia/Serbia 6 v5 Italian 6 v5 Spanish 20 v5 20 v5 Portuguese 13 v5 Spanish 14 v5 23 v5 Poland 11 v5 Romanian 11 v5 Spanish 16 v5 Turkish 13 v5 Portuguese 15 v5 Bulgarian 9 v5 30 v5 Bulgarian 10 v5 Poland 12 v5 Spanish 17 v5 Turkish 14 v5 Portuguese 16 v5 Romanian 12 v5 Portuguese 17 v5 38 v5 Italian 5 v5 Poland 13 v5 Romanian 13 v5 Spanish 18 v5 Turkish 15 v5 44 v5 Bulgarian 12 v5 Poland 14 v5 Spanish 19 v5 Turkish 16 v5 Portuguese 18 v5 50 v5 Romanian 14 v5 Portuguese 19[Blitz] v5 53(Blitz) v5 54(Blitz) v5 Portuguese 20 v5 56 v5 Bulgarian 13 v5 Poland 15 v5 Italian 7 v5 Spanish 21 v5 Croatia/Serbia 1 v5 Romanian 15 v5 Portuguese 21 v5 64 v5 Poland 10 v5 Romanian 10 v5 Spanish 15 v5 Turkish 12 v5 Portuguese 14 v5 Bulgarian 8 v5 Italian 4 v5 Romanian 16 v5 77 v5 80 v5 Portuguese 11 v5 82 v5 Spanish 11 v5 84 v5 85 v5 Spanish 12 v5 Bulgarian 7 v5 Poland 9 v5 Romanian 9 v5 Spanish 13 v5 Turkish 11 v5 Portuguese 12 v5 93 v5 Croatia 2 v5 98 v5 99 v5 105 v5 Bulgarian 14 v5 Croatia/Serbia 2 v5 Poland 16 v5 Italian 8 v5 Turkish 17 v5 111 v5 Portuguese 22 v5 Spanish 22 v5 Spanish 23 v5 Romanian 17 v5 Croatia/Serbia 3 v5 Italian 9 v5 118 v5 Turkish 18 v5 Poland 17 v5 Portuguese 23 v5 Bulgarian 15 v5 Romanian 18 v5 Croatia/Serbia 4 v5 125 v5 Portuguese 24 v5 Spanish 24 v5 Italian 10 v5 Tactical 129 v5 Portuguese 25 v5 131(Blitz) v5 Portuguese 26 v5 Italian 11 v5 Romanian 19 v5 Poland 18 v5 Portuguese 27 v5 Bulgarian 16 v5 Croatia/Serbia 5 v5 Spanish 25 v5 140 Mega Blitz v5 Arabic 1 v5 rbkGames v5 Arabic 2 v5 Realm of Wonders v5 Arabic 3 v6 160 v6 161 v6 PT 28 v6 ES 26 v6 TR 19 v6 BG 17 v6 RO 20 v6 HR/RS 7 v6 IT 12 v6 PL 19 v6 RU 1 v5 175 v6 MENA 1 v6 177 v6 PT 29 v6 ES 27 v6 BG 18 v6 RO 21 v6 IT 13 v6 HR/RS 8 v6 TR 20 v6 PL 20 v6 RU 2 FB 1 v6 PT 30 v6 191 v6 TR 21 v6 193 v6 PT 31 v6 ES 28 v6 MENA 2 v6 ES 29 v6 PT 32 v6 PL 21 v6 209 v6 TR 22 v6 ES 30 v6 PT 33 FB 2 FB 3 FB 4 v6 Mega blitz FB 5 FB 6 FB 7 FB 8 FB 9 FB BG 1 FB PT 1 FB ES 1 FB TR 1 FB RU 1 FB MENA 1 FB HR/RS 1 FB IT 1 FB PL 1 FB RO 1 v6 238 v6 240 FB TR 2 FB ES 2 250 v6 251 v6 252 v6 256 v6 257 v6 258 Blitz Masters v6 260 v6 261 v6 262 v6 263 Tactical v6 264 v6 271 v6 277 v6 279 v6 282 v5 283 v5 285 v5 286(Blitz) Snowball Realm v6 292 v6 300 Blitz Masters 2 v6 303 v6 304 v6 305 v6 306 v5 307 v5 308 v6 310 v6 311 v5 312 v6 313 v6 314 v5 320 Nomads: All-Stars Nomads Invasion Hardcore #Stay Home Realm of Legends Eternal Glory Blitz Masters 3 v6 370 Parallel universe Utopia Game of Tribes
      Season:   

Winner

Realm FB MENA 1, Season 16

wolf
291 040 118

Top 100 players

Rankings Country Medals Empire Points Level
1 mosatiquee 71 544 909 69
2 Sherif651 42 186 899 69
3 midosmasm 38 580 585 70
4 zyn.aldyn.35 29 376 087 69
5 RiyadElSalihin 28 175 385 61
6 mraett 11 755 106 64
7 Black8.King 11 663 741 63
8 #12893357 10 874 279 57
9 Mahmood_999 9 150 104 63
10 Sherif652 8 482 649 61
11 Adollf_Hitler 5 060 778 53
12 yusra.sherif.3 4 662 401 57
13 firhoot.basil 4 420 888 48
14 FB7304833950 4 028 964 47
15 MARVEL007 3 727 618 66
16 salimali321 3 659 334 61
17 #13773064 2 675 879 39
18 AlgerienMusulim 2 615 190 66
19 R4BIA2015 2 281 351 62
20 #11439735 1 952 375 39
21 wael.jaballah.3 1 662 100 61
22 hp.wwc 1 421 690 37
23 khaledelsayed1 947 828 61
24 motaz_abtan 575 394 52
25 ana_elmasry 392 518 70
26 gorg.wagih 374 789 62
27 The.Pirate 325 967 51
28 boji_010 246 474 70
29 theemperor77 174 527 27
30 kora99 156 272 80
31 khaled.alsawy.5 140 013 58
32 FB7618274892 125 452 27
33 #12620199 104 849 49
34 #13614903 95 791 50
35 aziz.mrabet.73 69 773 37
36 faroukfineart 63 601 64
37 Elnshar 48 088 55
38 hazememam4 25 717 53
39 mazen.elajmey 20 771 46
40 #11838834 14 994 16
41 ¡oaz.khaled.142 12 961 16
42 M.REFAATALY 12 188 33
43 #14970601 11 518 40
44 #12084132 9 996 16
45 #12552686 9 549 13
46 #12185036 9 443 31
47 vikiz300 9 206 29
48 0962913565 7 102 56
49 #14476781 6 905 40
50 #13620447 4 597 12
51 #14960982 2 313 40
52 Sultan-Sulayman 2 233 41
53 kada.zelmat.5 1 357 37
54 #12615374 1 331 53
55 AhmedAmin1 874 69
56 #14302742 717 15
57 #13195978 686 9
58 #11951899 477 7
59 #11257629 418 5
60 wajdi.zahed 377 45
61 #11509457 310 6
62 sulaymane.khane 229 50
63 alibrilliant9 203 73